Σχεδιασμός

Σχεδιάζουμε κάθε σιντριβάνι ξεχωριστά, με βάση τις νεότερες τάσεις και τεχνολογίες, με γνώμονα τον άνθρωπο και τις απαιτήσεις κάθε έργου. Έτσι δημιουργούμε ένα μοναδικό αποτέλεσμα, με άμεση επίδραση στην ποιότητα ζωής.

Εξελιγμένα συστήματα 3D απεικόνισης και προσομοίωσης αποτυπώνουν με ακρίβεια τον σχεδιασμό, τις υφές – ακόμα και τις χορογραφίες.

Χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού, προσομοίωσης και οπτικοποίησης δημιουργούμε λεπτομερή σχέδια και visualizations που αποτυπώνουν με λεπτομέρεια και ευκρίνεια το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι βλέπουμε σε υψηλή ανάλυση ακριβώς πως θα είναι το σιντριβάνι πριν κατασκευαστεί.

Αυτή η διεξοδική μέθοδος εξασφαλίζει την αρτιότητα του αποτελέσματος, την αισθητική συνοχή και προεξοφλεί την επιτυχία του έργου.

Μελέτη

Με εμπειρία 51 ετών και μια ικανότατη ομάδα μηχανικών, είμαστε σε θέση να μελετήσουμε σωστά και ολοκληρωμένα κάθε είδους και μεγέθους water features.

  • Οικονομική Μελέτη
  • Τεχνική Μελέτη
  • Ηλεκτρολογική Μελέτη
  • Υδραυλική Μελέτη
  • Αξιοποίηση Σύγχρονων Τεχνολογιών (πχ. app ελέγχου)
  • Διασύνδεση Ελέγχου
  • Ενημέρωση για νέες τάσεις και τεχνολογίες